Stravovací komise Blog

Vodovodní baterie

Jedním z výstupů pravidelných namátkových kontrol bylo i upozornění na nevyhovující stav starých protékajících vodovodních baterií pro strávníky jídelny v Konské. K dnešnímu dni pozorujeme nový, vyhovující stav díky novým pákovým bateriím. Tímto děkujeme...

Kontrola 14.02.2018

Dne 14.02.2018 byla provedena kontrola 2 provozoven stravovacích služeb. První byla kantýna č. 18 – žíhárna, na kterou stravovací komise obdržela větší množství podnětů, týkajících se nedostatečné teploty vydávaných pokrmů a nedostatečného množství vydávaných pokrmů....

Vaše podněty

Dnes, tj. 9.2.2018 obdržela stravovací komise větší množství Vašich podnětů (týkajících se žíhárny), které budeme projednávat s poskytovatelem stravovacích služeb a na tuto provozovnu se zaměříme. Děkujeme za Vaše podněty, pište dále.

První kolektivní kontrola

Po sérii průběžných namátkových kontrol jsme provedli dne 07.11.2017 první velkou kolektivní kontrolu, uskutečněnou v hlavní jídelně. Kontrola byla zaměřena na čistotu prostředí, chuťové i kvalitativní vlastnosti pokrmů, dle subjektivního vjemu. Gramáže pokrmů byly...