Reklamační řád TG

Níže je uveden reklamační řád společnosti Třinecké gastroslužby s.r.o.

 

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad podávaných jídel, prodávaného zboží a při zajišťování ostatních služeb v provozovnách Třineckých gastroslužeb, s.r.o. je vydán na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele tento reklamační řád:

  • Pokud strávník při poskytování služeb závodního stravování zjistí porušení předepsané kvality, hmotnosti, teploty, míry jídel a nápojů či jiných služeb, má právo tyto vady reklamovat.
  • Nesprávnou míru a hmotnost reklamuje kupující před ochutnáním nápoje a jídla.
  • Kvalitu a teplotu jídla reklamuje kupující ihned při ochutnání a v případě požadavku storna, musí být jídlo vráceno v celku mimo ochutnané části, vráceno má být min. 90% reklamovaného pokrmu.
  • Nesprávné účtování cen jídla, nápojů a dalšího zboží reklamuje kupující ihned při placení.
  • Reklamace na kvalitu poskytovaných služeb je nezbytné uplatňovat okamžitě, přímo v provozu, kde byla služba poskytnuta a u osoby, která tuto službu poskytla (osoba vydávající jídlo, osoba u pokladny, apod.), pozdější reklamace zkonzumovaného jídla nebude akceptována.
  • V případě, že nebudete spokojeni se závěry jednání o reklamaci na provozovně, obraťte se na vedoucího příslušné provozovny nebo na t-gast@trz.cz.